2009 03

09.03.08.- Fastegudsteneste i Innfjorden 002-border 09.03.08.- Fastegudsteneste i Innfjorden 007-border 2009 03 19 6911-border 2009 03 19 6912-border 2009 03 19 6914-border 2009 03 19 6916-border 2009 03 19 6918-border 2009 03 19 6922-border 2009 03 19 6924-border 2009 03 19 6925-border
2009 03 19 6926-border 2009 03 19 6927-border 2009 03 19 6928-border 2009 03 19 6929-border 2009 03 19 6931-border 2009 03 19 6932-border 2009 03 19 6934-border 2009 03 19 6936-border 2009 03 19 6939-border 2009 03 19 6941-border
2009 03 19 6943-border 2009 03 19 6944-border 2009 03 19 6949-border 2009 03 19 6952-border 2009 03 19 6953-border 2009 03 20 6962-border 2009 03 20 6965-border 2009 03 20 6966-border 2009 03 21 6955-border 2009 03 21 6956-border
2009 03 21 6957-border 2009 03 21 6960-border 2009 03 21 6961-border Konfirmantseminar 029-border Konfirmantseminar 030-border Konfirmantseminar 031-border Konfirmantseminar 032-border Konfirmantseminar 048-border Konfirmantseminar 054-border Konfirmantseminar 058-border
2009 03 27 6989-border 2009 03 27 6985-border 2009 03 27 6986-border 2009 03 27 6987-border 2009 03 27 6988-border 2009 03 29 6990-border 2009 03 29 6991-border 2009 03 29 6992-border 2009 03 29 6993-border 2009 03 29 6994-border
2009 03 29 6995-border 2009 03 29 6996-border 2009 03 29 6997-border 2009 03 29 6998-border 2009 03 29 6999-border 2009 03 29 7000-border 2009 03 29 7001-border 2009 03 29 7002-border 2009 03 29 7003-border 2009 03 29 7004-border
2009 03 29 7005-border 2009 03 29 7006-border 2009 03 29 7007-border 2009 03 29 7008-border 2009 03 29 7009-border 2009 03 29 7010-border 2009 03 29 7011-border 2009 03 29 7012-border 2009 03 29 7014-border 2009 03 29 7015-border
2009 03 29 7016-border 2009 03 29 7017-border 2009 03 29 7018-border 2009 03 29 7019-border 2009 03 29 7020-border 2009 03 29 7021-border 2009 03 29 7022-border 2009 03 29 7023-border